Technický slovník

A

ACC formát
Advanced Audio Coding - štandardizovaná stratová kompresia a kódovanie pre digitálne audio, dizajnovaná ako nástupca MP3 formátu. Je súčasťou MPEG-2 a MPEG-4 formátov

animatik
Vzniká v prípravnom štádiu filmu, je pomôckou k pevnému uchopeniu príbehu, čo pomáha jednotlivým členom štábu a hercom. Využíva sa aj pri prezentáciách a hľadaní finančných prostriedkov na film. Môže sa robiť v lokáciách, v ktorých sa film bude neskôr aj točiť s fotoaparátom alebo video kamerou. Takto sa pripraví nárys jednotlivých scén po sebe idúcich. Animatik môže byť aj kreslený (vtedy je skôr známy pod názvom storyboard)

.avi formát
Audio Video Interleave - multimediálny združujúci formát, obsahuje audio aj video stopy, umožňuje synchrónne prehrávanie audia aj videa a podporuje prehrávanie viacerých video alebo audio stôp

B

bitrate
V telekomunikáciách a informatike je bit rate (alebo bitrate) frekvencia, akou prechádzajú bity daným (fyzickým alebo obrazným) "miestom". Jednotkou je bit per second (bit/s) - bit za sekundu

C

CinemaScope
Širokouhlý filmový formát používaný hlavne v rokoch 1953 až 1967. Anamorfické šošovky objektívov umožnili premietanie filmu do 2.66:1 rozlíšenia, čo je 2x toľko ako je zvyčajné rozlíšenie 1.33:1 (4:3). Aj keď sa CinemaScope za nejaký čas stal zastaralým, anamorfické premietanie filmov, iniciované CinemaScope-om pretrvalo dodnes. Niektoré filmové spoločnosti využívajú aj obchodnú značku-názov CinemaScope doteraz, aj keď nejde o pravý CinemaScope. CinemaScope sa zaužíval ako hovorové pomenovanie pre formát širší ako je rozlíšenie 16:9 (1.78:1) a menej širší ako je rozlíšenie anamorfické.

CBR formát
Constant bitrate - konštantne (v konštantnej kvalite) kódované multimediálne súbory

D

dialógová listina
Súpis všetkých dialógov a hovoreného slova mimo obraz (napr. rozprávač), ktorý sa posiela festivalom, alebo televíziám za účelom prekladu prihláseného diela do jazyka zrozumiteľného domácemu publiku

H

H.264
Je to štandardná videokompresia, ekvivalent MPEG-4 Part 10 alebo MPEG-4 AVC (Advanced Video Coding). Od roku 2008 je to najnovšie používaný kodek s dobrou kvalitou obrazu pri malom množstve dát

HD formát
1080p - je skratkou pre kategóriu HDTV videomódov. Číslo 1080 označuje 1080 línií horizontálneho rozlíšenia (1080 horizontal scan lines), p označuje progressive scan (obraz nie je interlaceovaný - interlaced). 1080p sa može označovať ako full HD alebo full high definition na odlíšenie od iných HDTV videomódov. 1080p predpokladá širokouhlé 16:9 rozlíšenie, horizontálne 1920 pixelov. Spolu tvorí obrazové rozlíšenie 1920×1080 pixelov

HDTV formát
High-definition television - je digitálny televízny vysielací systém s vyšším rozlíšením obrazu ako majú tradičné vysielacie televízne systémy

I

ISO
The International Organization for Standardization - Organizácia pre medzinárodnú normalizáciu

interlaced
Je to technika na zlepšenie obrazovej kvality videosignálu, primárne na CRT zariadeniach. Video je pri ňom rozbité do jednotlivých preriedených video polí. Znamená to, že iba každá druhá linka videa je presvietená, video tým pádom obsahuje iba polovičnú časť obrazu na vytvorenie celku - z toho vzniká aj voľným okom viditeľné blikanie obrazu

M

.mov formát
QuickTime file format - multimediálny združujúci formát programu QuickTime, ktorý môže obsahovať jednu alebo viacero audio a video stôp, efektov alebo textu. Každá stopa obsahuje digitálne kódovaný mediálny dátový tok alebo referenciu na jeho uloženie v inom súbore

MP3 form·t
MPEG-1 Audio Layer 3 - bežne označovaný ako MP3 je digitálne audio kódovanie používajúce stratovú kompresiu. Je dizajnovaný na veľkú redukciu audio dát pričom nahrávka zostáva pre bežného poslucháča verná originálnemu formátu audia

.mpeg formát
Moving Picture Experts Group - bol vytvorený ako ISO ISO štandard pre audio a video kompresiu a vysielanie

MPEG-1
kombinácia stratovej video kompresie a stratovej audio kompresie, dizajnovaná na komprimovanie VHS-kvality digitálneho videa a CD audia do 1.5 Mbit/s (kompresia 26:1 a 6:1). V súčasnosti asi najpoužívanejší stratový audio a video formát na svete, ale nie najkvalitnejší

MPEG-2
"the generic coding of moving pictures and associated audio information" - označuje kombináciu stratovej video kompresie a stratovej audio kompresie, používanú na uskladnenie a vysielanie pohybujúceho sa vlnového pásma. Označuje aj formát filmov a iných programov distribuovaných na DVD a podobných diskoch

MPEG-4
Súbor metód na definíciu kompresie audio a video digitálnych dát. Bol predstavený v roku 1998 ako štandardný kodek a vyvinutý z predchodzích MPEG-1 a MPEG-2 štandardných kodekov s doplnenými novými prvkami. Jeho cieľom bolo vytvorenie a uchovanie nízko bitratových (menej kvalitných) video súborov pri malom množstve dát

N

NTSC form·t
National Television System Committee - analógový televízny systém používaný v USA, Japonsku, Južnej Kórei, Thaiwane, Filipínach a niektorých iných krajinách v Tichom oceáne

P

packshot
Je to záverečný obraz filmu (tzv. bodka filmu), v ktorom sa dovysvetľuje pointa rozprávania. Tento pojem pochádza z reklamnej branže, kde sa v packshote najčastejšie objavuje slogan, produkt poprípade sponzori

PAL formát
Phase Alternating Line - je farebný kódovací systém používaný na vysielanie v televíziách vo veľkej časti sveta - aj v Európe. Postupne je nahradzovaný za HDTV

progressive scan
Metóda na zobrazovanie, ukladanie a vysielanie pohyblivých obrázkov (videa) pri zobrazovaní plného obrazu bez vynechávanie každej druhej linky ako je to pri interlaced videu. Používajú ju všetky LCD monitory a väčšina HDTV displayov-televízorov

R

rozlíšenie - aspect ratio
Pomer strán filmového políčka, obrázku. Može byť 4:3 (1.33:1), 16:9 (1.78:1) požívaný na displayoch lebo televízoroch, alebo v kinách používaný formát 1.85:1 a 2.39:1. Najširokouhlejší formát 2.66:1 je takzvaný anamorfický

S

screenshot, still picture, stilka
Filmové políčko, obrázok z filmu

storyboard
Rozzáberovanie (rozkreslenie) jednotlivých scén filmu

synopsa
Je krátky, iba niekoľkovetný, či niekoľkoriadkový popis filmu, v ktorom sa dostatočne pritiahne divákova pozornosť na dielo, ale pritom sa neprezradí pointa

V

VBR formát
Variable bitrate - bitrate používaný v audio alebo video kódovaní. Kedže pracuje variabilne, umožňuje tým použitie vyššieho výstupu dát pri prehrávaní komplexnejšej časti súboru a nižšej v prípade, že je táto časť súboru jednoduchšia

(zdroj - video a audio formáty: www.wikipedia.org)


Mediálni partneri SME Rádio_FM Týždeň Kinema Festivaly.sk JE TO TAK
Partneri festivalu AVF Nadácia otvorenej spoločnosti ZERO ONE Visegrad Fund Upp Kodak Panavision Maďarský Inštitút IFF Bratislava Kimuak DogDocs theoneminutes theoneminutes.Jr Stranger Festival One Minute Filminute VideominutoPop Pravda Minute Film Fest Early Melons Stanica Fest Anča 1SFD IFB La femis KASK Švihaj Šuhaj Bratislavský cyklokuriér Kino na granicy FIFBA